U overweegt een bedrijfsovername, fusie of splitsing van een onderneming waarin buitenlandse werknemers werken. U moet zich dan twee vragen stellen. Eén: moet ik deze mensen overnemen? En twee: mag ik deze mensen na de transactie eigenlijk nog wel laten werken? De eerste vraag is een arbeidsrechtelijke vraag. De tweede leidt u naar het vreemdelingenrecht, dat zich niets aantrekt van uw plichten als werkgever. U moet dus oppassen, anders komt u straks in conflict met uw werknemers én met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In het arbeidsrecht geldt een sterke werknemersbescherming bij een overgang van onderneming. Behoudt een economische eenheid na een fusie, overname of splitsing haar identiteit, dan gaan de werknemers die daar werken over het algemeen “mee over”.

Hoe zit dit met de werkvergunningen van deze mensen? Dat hangt ervan af onder welke regeling zij door de IND zijn toegelaten, en op welke manier de overgang van onderneming juridisch wordt vormgegeven. Zijn de werknemers toegelaten als kennismigranten, en wordt gekozen voor een aandelentransactie waarmee de zeggenschap van de werkgever volledig overgaat op een nieuwe eigenaar, dan ontstaat geen probleem. De werknemers blijven werken bij dezelfde rechtspersoon en deze rechtspersoon blijft voldoen aan de voorwaarden voor toelating. Wordt echter gekozen voor een activa-passiva transactie, of is sprake van een juridische fusie of splitsing? In al deze gevallen gaan de werknemers werken voor een andere, soms nieuwe entiteit. Moet u stappen ondernemen?

Het antwoord dat u van de IND zult krijgen luidt: jazeker. U zult afhankelijk van uw situatie nieuwe werkvergunningen voor de kennismigranten moeten aanvragen, of een melding moeten doen omtrent wijziging van werkgever. Een eventuele status als erkend referent zal, waar nodig, opnieuw moeten worden aangevraagd. Het behoort tot uw risico wanneer er bij één van deze aanvragen een kink in de kabel komt.

De zaak wordt nog ingewikkelder wanneer de werknemers geen kennismigranten zijn, maar onder een andere regeling voor reguliere arbeidsmigratie zijn toegelaten. Werkvergunningen voor reguliere arbeidsmigratie – bijvoorbeeld intra-corporate transferees – zijn strikt gebonden aan de werkgever die ze heeft aangevraagd, en zijn niet afzonderlijk overdraagbaar. Wanneer geen sprake is van een zuivere aandelentransactie, dan geldt ook hier dat de verkrijgende werkgever zelf nieuwe aanvragen moet indienen en aan de voorwaarden moet voldoen.