Arbeidsinspecteurs van Inspectie SZW dachten een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen te hebben vastgesteld, maar krijgen geen gelijk. Tijdens een controle bij een onderneming in Venlo onttrok één van de daar werkzame personen zich aan het toezicht. De arbeidsinspecteurs vorderden enkele maanden later kopieën van het identiteitsbewijs van deze onbekende. Daarbij beriepen de inspecteurs zich op een bepaling uit de Wet arbeid vreemdelingen die is ingevoerd op 1 juli 2015, dus pas na de controle.

Jurist Arend van Rosmalen van Mynta Law diende een zienswijze in, waarin hij aangaf dat deze gang van zaken niet door de beugel kon. De Inspectie liet zich overtuigen en besloot uiteindelijk geen boete op te leggen.

Voor meer informatie over boetes van Inspectie SZW kunt u contact opnemen met Arend van Rosmalen.