• Nederlands
 • English
 • 中文 (中国)

Arend van Rosmalen LL.M.

 

Arend behaalde zijn Master of Laws (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde Nederlands privaatrecht en Europees recht. Creativiteit en optimisme zijn eigenschappen die Arend karakteriseren. Arends afstudeerscriptie over EU-burgerschap werd bekroond met de Hanneke Steenbergen scriptieprijs. Arend was eerder werkzaam bij een Amsterdams advocatenkantoor, waar hij voor zowel zakelijke als particuliere cliënten bijzondere resultaten wist te realiseren. Arend procedeert regelmatig in bezwaar, beroep en hoger beroep tegen gemeenten, de IND, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door zijn creatieve en diepgravende processtijl weet Arend voor zijn cliënten uitstekende resultaten te bereiken. Arend is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht.

Recent door Arend behandelde zaken:

 • Twee jonge, buitenlandse ondernemers starten in Nederland een groene, innovatieve startup! Zij hebben echter moeite met de immigratieaanvragen. Door de begeleiding van Arend geeft de IND aan hen allebei toch een startup verblijfsvergunning af.
 • Een Nederlands scheepvaartbedrijf wil een Oekraïense specialist aannemen voor het technische management van een schip. Arend adviseert het bedrijf over welke immigratieprocedure het best kan worden gevolgd. Arend verzorgt de aanvragen en dient deze in bij de IND. Het bedrijf wordt als referent erkend, en de specialist en zijn vrouw krijgen inreisvisa en Nederlandse verblijfsvergunningen.
 • Een bekend Nederlands modebedrijf heeft een Chinese sales manager, en zit met enkele vragen over de verlenging van haar kennismigrantenvergunning. Arend adviseert het bedrijf over de juiste toepassing van de Vreemdelingenwet. Het blijkt dat de aanvraag toch gewoon kan worden ingediend!
 • De IND weigert een kennismigrantenvergunning af te geven aan de Chinese manager van een Rotterdams levensmiddelenbedrijf. De IND vindt onterecht dat het salaris kunstmatig is en stelt, zonder bewijs, dat de werknemer ongekwalificeerd zou zijn als kennismigrant. Arend gaat voor de werkgever en de buitenlandse manager in beroep bij de rechtbank in Den Haag. De rechter geeft de cliënten van Arend gelijk. Volgens de rechter heeft de IND het CV van de manager volkomen verkeerd geïnterpreteerd. De IND accepteert de uitspraak en besluit dan maar snel de gevraagde vergunning af te geven.
 • Een buitenlandse student wordt uitgeschreven vanwege onvoldoende studievoortgang. Als de IND de verblijfsvergunning intrekt, maakt Arend namens de student bezwaar, en legt de persoonlijke omstandigheden van de student voor aan zowel de IND als de universiteit. Het blijkt dat er goede redenen waren, en bovendien is de student nu alweer goed op weg om af te studeren. De IND komt daarom terug op de eerdere beslissing, en de student kan ongehinderd zijn studie afmaken.

Meertalig

 Klantgericht

Veelzijdig

 Transparant

George Qiao LL.M.


George studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde zijn Master of Laws (LL.M.) in de richting van Rechtsgeleerdheid. George deed onderzoek naar arbeidsverhoudingen bij complexe “pre-pack” faillissementen. Hij is werkzaam geweest bij een advocatenkantoor. George houdt bezig met zakelijke migratie, arbeidsrecht, civiele zaken en vastgoedtransacties.

Een overzicht van zaken die George onlangs met succes heeft behandeld:

 • Senior manager van een multinational geholpen met het verkrijgen van een ontslagvergoeding ter hoogte van 140.000 EUR;
 • Medewerkster van een in Nederland gevestigd Taiwanees bedrijf geholpen met het verkrijgen van een ontslagvergoeding ter hoogte van 30.000 EUR;
 • Geschillen over een perceel landbouwgrond met glazen opstand van circa twee hectares;
 • Geschillen tussen een Rotterdamse onderneming en haar medewerker (kort geding procedure);
 • Geschillen over een perceel verontreinigede grond van circa 10.000 m2.
 • Diverse geschillen tussen verhuurders en huurders (niet terugbetaling van waarborgsom en wanbetaling van huursom enz.)
 • Het aanvragen van Benelux en Britse merkrechten;
 • Diverse buitenlandse cliënten begeleid met het oprichten van Nederlandse dochterondernemingen;
 • Diverse cliënten begeleid bij het verkrijgen van vastgoed (woningen, kasteel en landgoed enz.)

George is mede-auteur van de uitgave Tekst en toelichting modern migratiebeleid.

Naast zijn LL.M. diploma heeft George een Master of Arts (M.A.) behaald aan de Universiteit Utrecht. George spreekt Nederlands, Engels en Chinees.

Qiaoyan Li LL.M.


Qiaoyan Li adviseert zowel bedrijven als particulieren over het migratie- en vennootschapsrecht. Ze helpt buitenlandse ondernemers met het opzetten van hun bedrijven in Nederland en bij de realisatie van hun investeringsplannen. Daarnaast heeft Qiaoyan voor een groot aantal cliënten aanvragen ingediend voor regulieren arbeidsvergunningen en cliënten geholpen bij de toepassing van de kennismigrantenregeling, allebei met uitstekende resultaten.

Qiaoyan behaalde haar Master of Laws (LL.M.) in International Business Law aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie aan de Universiteit van Tilburg heeft Qiaoyan meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen vanwege haar uitmuntende studieresultaten. Qiaoyan behaalde haar Bachelor of Laws (LL.B.)aan de Hefei University of Technology in China en ze beschikt daarbij ook over de Chinese advocatenkwalificatie.

Partners van Mynta Law

Takens Admiraal Advocaten

Akro Consult

Ajtena Abdi LL.M.

Ajtena behaalde haar Master of Laws (LL.M.) aan de Universiteit van Leiden in de richting van Staats- en Bestuursrecht. Zij heeft zich reeds tijdens haar studie bezig gehouden met het (Europees) Migratierecht. Dat zij nu binnen dit rechtsgebied werkzaam is, is voor Ajtena dan ook geen toevalligheid, maar een doelbewuste keuze. Daarnaast is Ajtena een specialist op het gebied van het Nederlands nationaliteitsrecht.

Ajtena is in het verleden werkzaam geweest bij diverse advocatenkantoren alwaar zij met succes zaken heeft gedaan binnen het migratie- en nationaliteitsrecht in bezwaar, beroep en in hoger beroep. Ook was zij werkzaam voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar zij diverse dossiers op het gebied van het Vreemdelingenrecht heeft behandeld. 

Ajtena is een gedreven en betrokken jurist die in complexe zaken snel tot de kern weet door te dringen. Door haar strategische en creatieve werkwijze behaalt zij de gewenste resultaten. Ajtena begrijpt snel wat de wens van de cliënt is en vindt het daarbij een prioriteit om een vertrouwensband met cliënt op te bouwen. De zakelijke en particuliere cliënten van Ajtena waarderen haar vooral om haar vastberadenheid, resultaatgerichtheid en haar vriendelijkheid. 

Ajtena is lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Ajtena  spreekt naast Nederlands en Engels, ook de Duitse, Macedonische en Romani taal. Ze is bereikbaar op telefoonnummer 070-2051166 en abdi@mynta.nl.

Xiaoying He LL.M.

Xiaoying behaalde haar Master of Laws (LL.M.) in International Business Law aan de Vrije Universiteit Amsterdam en haar Bachelor of Laws (LL.B.) aan de Zhejiang Sci-tech University (China). Xiaoying beschikt ook over de Chinese advocatenkwalificatie en heeft vijf jaar ervaring in het beoefenen van de Chinese wet .

Bij Mynta Law houdt Xiaoying zich bezig met migratierecht en ondernemingsrecht. Ze adviseert zowel bedrijven als individuen op het gebied van Nederlandse immigratievraagstukken, en helpt buitenlandse entrepreneurs om hun bedrijf op te zetten in Nederland en hun investeringsplannen te realiseren. Daarnaast ondersteunt Xiaoying cliënten bij hun aanvraag voor verblijf als kennismigrant en het verkrijgen van arbeidsvergunningen. Met haar scherpe, analytische blik geeft zij haar cliënten nauwkeurig advies. Xiaoying bevordert snel en doeltreffend de immigratie van haar cliënten en realiseert efficiënt hun doelen.