Mynta Law heeft de stap naar het digitaal indienen van aanvragen bij de IND definitief gezet. Voor het digitaal indienen van uw verblijfsaanvragen maakt Mynta Law gebruik van een zeer goed beveiligde digitale verbinding met de IND. Dit heet eHerkenning, en is een soort DigID voor bedrijven. Uw aanvraag zeilt in een razend tempo over het internet om binnen tien minuten veilig en beslisklaar in de IND-systemen te landen. Gedurende deze reis is al uw inhoud hermetisch versleuteld. Er kan dus absoluut geen sprake zijn van onderschepping.

Op dit moment kunnen wij onze digitale verbinding alleen nog inzetten voor zakelijke aanvragen namens erkende referenten.