Met ingang van 1 juli 2016 is ook Mynta Law door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkend als referent. Dit betekent dat Mynta Law aanvragen voor kennis- en arbeidsmigranten door middel van een versnelde procedure op basis van vertrouwen kan indienen bij de IND. De status van erkend referent schept bijzondere rechten en verplichtingen.